Regulamin sklepu internetowego Motwicki Jan Salon Myśliwski-ryś §1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy Motwicki Jan Salon Myśliwski-ryś, zwanym dalej “Sklepem”, prowadzony jest przez firmę Motwicki Jan Salon Myśliwski-ryś, NIP: 6971079415, REGON: 410296138, z siedzibą w 64-100 Leszno, ul. Karasia 10A, woj. wielkopolskie.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w Sklepie oraz korzystania z usług oferowanych w Sklepie.
§2. Oferta sklepu
 1. Sklep oferuje sprzedaż produktów związanych z myślistwem, w tym broń, amunicję i akcesoria myśliwskie.
 2. W Sklepie dostępne są tylko akcesoria myśliwskie. Broń i amunicja są dostępne wyłącznie w sklepie stacjonarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§3. Zamówienia
 1. Zamówienia można składać przez internet, 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 2. Zamówienia zostaną zrealizowane w kolejności ich wpływu do Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta niniejszego regulaminu oraz warunków sprzedaży określonych w opisie produktów.
§4. Płatności
 1. Sklep umożliwia dokonanie płatności za zamówione produkty za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności.
§5. Dostawa i odbiór
 1. Zamówione produkty będą dostarczane na wskazany przez Klienta adres.
 2. Koszty dostawy są określane indywidualnie dla każdego zamówienia.
 3. Klient może również odebrać zamówione produkty osobiście w siedzibie Sklepu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
§6. Zwroty i reklamacja
 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 14 dni od daty zakupu w przypadku uszkodzenia produktu wynikającego z winy sprzedawcy.
 3. Zwrot produktu bądź reklamację należy zgłosić Sklepowi drogą elektroniczną, na adres e-mail: info@salonmysliwskirys.pl.
 4. Klient zobowiązany jest zwrócić produkt w stanie nienaruszonym, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Koszty zwrotu ponosi Klient.
§7. Ochrona danych osobowych
 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
§8. Postanowienia końcowe
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiany regulaminu nie wpływają na prawa nabytych Klientów.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 4. W przypadku sporów pomiędzy Sklepem a Klientem, strony będą dążyć do ich rozwiązania drogą negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.