Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego Salon Myśliwski-ryś, działającego pod adresem salonmysliwskirys.pl.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Jan Motwicki Salon Myśliwski-ryś, NIP: 6971079415, REGON: 410296138, z siedzibą w Lesznie przy ulicy Karasia 10A, woj. wielkopolskie.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz świadczenia usług oferowanych przez sklep internetowy Salon Myśliwski-ryś. Dane te mogą być wykorzystywane także w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych i promocyjnych o produktach i usługach oferowanych przez sklep.

 1. Kategorie danych przetwarzanych przez Sklep

Sklep przetwarza następujące kategorie danych osobowych klientów:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres dostawy,
 • adres IP.
 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania, usuwania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. Ochrona danych osobowych

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia tych danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

 1. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Sklepem w celu realizacji zamówień.

 1. Pliki Cookies

Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz w celach marketingowych. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Cookies sklepu internetowego Salon Myśliwski-ryś.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.

 1. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych, pod adresem e-mail: info@salonmysliwskirys.pl.